รถไฟฟ้าสายสีฟ้า

รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง - สาทร) Mass Rapid Transit Blue Line

รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง-สาทร)

รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง - สาทร) Mass Rapid Transit Blue Line
รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง – สาทร)

รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง-สาทร) เป็นโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางโครงการหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กำหนดการก่อสร้าง พ.ศ. 2553-2572 โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นเส้นทางใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 พร้อมกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทา ในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) ที่เชื่อมต่อจุดสำคัญใจกลางเมือง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง-สาทร) มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ย่านดินแดง ซึ่งมีโครงการพัฒนาย่านมักกะสัน เคหะชุมชนดินแดง และการเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 2 ระยะที่ 2-4 ทั้งนี้เพื่อเชื่อมต่อย่านธุรกิจบนถนนสาทร โดยมีแนวเส้นทางจากเคหะชุมชนดินแดง เข้าสู่ศูนย์คมนาคมมักกะสัน (สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง) ไปยังถนนวิทยุ และถนนสาทร เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีฟ้า รวมระยะทาง 9.5 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 319,000 รายต่อวันในปี พ.ศ. 2572

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้านี้ ได้นำมาบรรจุลงไปใหม่ ในแผนแม่บทระยะที่ 1 (M Map1) มีประกาศยืนยันโครงการโดยกรมการขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2572

รายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง-สาทร)

 • ชื่อโครงการรถไฟฟ้า : รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง-สาทร)
 • • ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า : กรุงเทพมหานคร
 • วันเริ่มโครงการรถไฟฟ้า : พ.ศ. 2562
 • วันเปิดใช้โครงการรถไฟฟ้า : พ.ศ. 2572 (ประมาณ)
 • จำนวนสถานีรถไฟฟ้า : 9 สถานี
 • เส้นทางเดินรถไฟฟ้า : ดินแดง – สาทร
 • ระยะทาง : 9.5 กิโลเมตร (ประมาณ)
 • รูปแบบรถไฟฟ้า : รูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล)
 • ผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้า : ยังไม่เปิดเผย
 • รูปแบบสถานีรถไฟฟ้า : สถานีรถไฟฟ้าบนเส้นทางยกระดับความสูง 14 เมตรจากระดับดินไปตามแนวถนน
 • จุดเชื่อมระบบขนส่งมวลชน อื่นๆ : รถไฟฟ้าสายสีส้ม, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT), รถไฟฟ้าสายเขียวเข้ม (BTS สายสุขุมวิท), รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT), รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (BTS สายสีลม) และรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (โมโนเรล) สายสีฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอดเส้นทางเดินรถ ในเขตดินแดง, เขตราชเทวี, เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และเขตสาทร ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ดินแดง-สาทร

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีฟ้า เป็นเส้นทางยกระดับที่ความสูง 14 เมตรจากระดับพื้นดิน เริ่มต้นจากแนวถนนบริเวณที่ตั้งของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 จากสถานีประชาสงเคราะห์ ของรถไฟฟ้าสายสีส้ม ลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนประชาสงเคราะห์ ผ่านเคหะชุมชนดินแดง แยกประชาสงเคราะห์ จุดตัดถนนดินแดง เส้นทางรถไฟฟ้ายกระดับข้ามทางพิเศษศรีรัชบริเวณบึงมักกะสัน เข้าสู่พื้นที่ของศูนย์คมนาคมมักกะสัน โดยวิ่งไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตทางที่เตรียมไว้สำหรับระบบรางเดี่ยวภายในศูนย์ฯ ผ่านสถานีมักกะสัน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศก-ดินแดง เลี้ยวขวาอีกครั้งที่แยกอโศก-เพชรบุรี เข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี ผ่านแยกมิตรสัมพันธ์ จุดตัดถนนนิคมมักกะสัน และซอยนานาเหนือ

รถไฟฟ้าสายสีฟ้ายกระดับ ข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง ทางด่วนเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายที่แยกวิทยุ-เพชรบุรี เข้าสู่แนวถนนวิทยุลงมาทางทิศใต้ ผ่านแยกเพลินจิต สถานทูตอเมริกา แยกสารสิน สวนลุมพินี ยกข้ามสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยม ถนนพระรามที่ 4 ที่แยกวิทยุ เข้าสู่ถนนสาทร ผ่านแยกถนนสวนพลู ไปสิ้นสุดที่แยกสาทร-นราธิวาส จุดตัดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี รวมระยะทาง 9.5 กิโลเมตร

จุดเชื่อต่อรถไฟฟ้าสายอื่นๆและจุดเชื่อมอาคาร จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีฟ้า

ที่ตั้ง สถานีรถไฟฟ้าสายสีฟ้าทุกสถานี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้ายกระดับตลอดแนวเส้นทาง ที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีฟ้าทั้งหมด 9 สถานี ดังนี้

 1. สถานีรถไฟฟ้าประชาสงเคราะห์ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม (MRT) สถานีประชาสงเคราะห์ (โครงการ)
 2. สถานีรถไฟฟ้ามิตรไมตรี
 3. สถานีรถไฟฟ้าดินแดง
 4. สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล สถานีเพชรบุรี, เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (Airport link) สายเชื่อมท่าอากาศยาน สถานีมักกะสัน, เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีมักกะสัน (อโศก) (โครงการ)
 5. สถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี
 6. สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (BTS) สายสุขุมวิท สถานีเพลินจิต
 7. สถานีรถไฟฟ้าลุมพินี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล สถานีลุมพินี
 8. สถานีรถไฟฟ้าสวนพลู
 9. สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (BTS) สายสีลม สถานีช่องนนทรี, เชื่อมต่อรถโดยสานประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) สายสาทร–ราชพฤกษ์ สถานีสาทร

ระบบรถไฟฟ้าสายสีฟ้า แก้ไข

 • ระบบรถไฟฟ้า เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit) ใช้ระบบรถไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพได้เซ็นต์สัญญาว่าจ้าง มารุเบนิ และ โตชิบา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า โดยได้ทำการผลิตจากโรงงาน J-TREC โดยสัญญาดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อรถไฟฟ้า 63 ตู้ 21 ขบวน (ต่อพ่วง 3 ตู้ – 1 ขบวนและสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 ตู้ – 1 ขบวนในอนาคต) โดยมีความจุประมาณ 320 คนต่อตู้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (European standard guage) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ
 • โครงสร้างทางวิ่ง เป็นแบบยกระดับ สูงประมาณ 17-19 เมตรจากผิวถนน เพื่อให้สามารถข้ามผ่านสะพานลอยคนข้ามถนน, สะพานลอยรถยนต์ และสะพานลอยกลับรถได้ มีตอม่ออยู่กลางถนน ระยะห่างตอม่อสูงสุด 40 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ตอม่อมีลักษณะโปร่งบาง, สวยงาม, ไม่เทอะทะ และไม่ปิดบังอาคารบริเวณริมถนน
 • ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ บริเวณต้นทางสถานีคลองบางไผ่

คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีฟ้า

บ้านใกล้รถไฟฟ้าสายสีฟ้า

บ้านทาวน์โฮมใกล้รถไฟฟ้าสายสีฟ้า

สถานที่ใกล้เคียง รถไฟฟ้าสายสีม่วง

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าได้ที่

175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 2716 4000
โทรสาร:2716 4019
Call Center: 2716 4044
อีเมลล์: PR@mrta.co.th
เว็บไซต์: https://www.mrta.co.th

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ