ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้า

ระบบอาณัติสัญญาณที่ BTS เลือกใช้ แต่เดิม จะเป็นของ Siemens รุ่น LZB 700M ซึ่งปัจจุบัน รถไฟฟ้า MRT และ ARL ยังใช้ระบบนี้อยู่ จะเป็นระบบอาณัติสัญญาณแบบ Fixed Block และใช้ระบบวงจรราง หรือ Track Circuit ในการ Detect ตำแหน่งรถและควบคุมการทำงานของระบบการเดินรถครับ

ส่วนของ Bombardier ที่เปลี่ยนมาใช้ตั้งแต่ปี 2552 นั้น จะเป็นรุ่น Cityflo 450 จะเป็นระบบอาณัติสัญญาณแบบ Communication Based Train Control หรือ CBTC โดยจะใช้สัญญาณ WiFi 2.4 GHz และ Balise ในการสื่อสารระหว่างระบบกับขบวนรถครับ

ส่วนระบบการเดินรถที่ใช้ในการเดินรถบนทางสายหลัก หรือ Main Line จะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ (Mode) คือ

  1. Automatic Train Operation หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ATO
    -โดยการขับแบบ ATO นั้น พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า หรือ Train Controller จะมีหน้าที่ในการดูแล ผดส.ให้เข้าสู่ขบวนรถด้วยความปลอดภัย (Platform Duty) เมื่อ ผดส. เข้าสู่ขบวนรถเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุ่มปิดประตูรถ และกดปุ่ม ATO Start เพื่อออกรถ
  2. Manual with Cab Signal
    — การขับในโหมดนี้พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า จะเป็นคนควบคุมขบวนรถเองทั้งหมด ภายใต้การดูแลของระบบอาณัติสัญญาณ หากมีการใช้ความเร็วเกินที่ ATC กำหนด ขบวนรถจะลงห้ามล้อฉุกเฉิน (Emergency Break หรือ EB) โดยอัตโนมัติครับ

โดยพื้นฐานระบบคสบคุมทุกยี่ห้อ จะมี 2 Mode นี้ทั้งหมดครับ แต่การตั้งชื่อ Mode จะแตกต่างการไปแล้วแต่จะกำหนดโดยผู้ผลิต ซึ่งเหมือนกันกับ iCloud กับ Google Drive นั่นแหละครับ ชื่อเรียกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นการทำงานเหมือนกัน

จากเฟสบุ๊ค BKK Trains (https://www.facebook.com/bkktrains)

โพสต์ ที่ผ่านมา

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

โพสต์ ต่อไป

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า

เข้าร่วมการสนทนา

เปรียบเทียบอสังหาฯ

เปรียบเทียบ