โครงสร้างสถานี รถไฟฟ้าสายสีส้ม

โครงสร้างสถานี รถไฟฟ้าสายสีส้ม

โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีรูปแบบสถานีรถไฟฟ้า 2 แบบคือ

 1. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีจำนวน 10 สถานี การออกแบบสถานีใต้ดิน มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของชั้นชานชาลาสำหรับผู้โดยสาร ซึ่งมีรูปแบบที่สำคัญ 3 ประเภท กล่าวคือ
  • ชานชาลากลาง ได้แก่สถานีที่มีชานชาลาเดียว โดยมีแนวรถไฟฟ้าอยู่แต่ละด้านของชานลา และมีชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นชั้นชานพักเดียวที่อยู่เหนือขึ้นไป ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบทั่วไปของสถานีใต้ดิน

   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลากลาง
   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลากลาง
  • ชานชาลาซ้อนกัน ได้แก่สถานีที่มีชานชาลาซ้อนกัน 2 ชั้น และมีชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นชั้นชานพักเดียวที่อยู่เหนือขึ้นไป ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบสำหรับการก่อสร้างที่มีสิ่งกีดขวางการขุดเจาะอุโมงค์ หรือมีพื้นที่จำกัด ทำให้ต้องก่อสร้างแนวเส้นทางเป็นแบบอุโมงค์คู่ซ้อนกัน

   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลาซ้อนกัน
   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลาซ้อนกัน
  • ชานชาลาข้าง ได้แก่สถานีที่มีชานชาลา 2 ข้างของแนวรถไฟฟ้า และมีชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นชั้นชานพักเดียวที่อยู่เหนือขึ้นไป ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบสำหรับบริเวณที่ก่อสร้างอุโมงค์เป็นโครงสร้างรูปกล่อง (Cut & Cover)
   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลาข้าง
   รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี ชานชาลาข้าง

   สถานีใต้ดินแต่ละแห่ง มีโครงสร้างสำหรับระบายอากาศที่หัวและท้ายสถานีเพื่อการระบายอากาศในพื้นที่ตัวสถานี และในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ โครงสร้างส่วนนี้ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการเพื่อระงับเหตุได้ รวมทั้งยังช่วยในการอพยพผู้โดยสารให้ออกจากชั้นชานชาลาด้วย

 1. สถานีรถไฟฟ้ายกระดับ มีจำนวน 7 สถานี สถานียกระดับเกือบทุกแห่ง มีรูปแบบสถานีเป็นแบบชานชาลาข้าง และมีโครงสร้างสถานีเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารที่เป็นชั้นชานพัก สูงจากระดับถนนประมาณ 8 เมตร เหนือขึ้นไปเป็นชั้นชานชาลา สูงจากระดับ ถนนประมาณ 15 เมตร และตัวสถานีมีความยาวประมาณ 150 เมตร และมีความกว้างประมาณ 25 เมตร ซึ่งตัวสถานีรองรับด้วยเสาโครงสร้างที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนทุกระยะประมาณ 30 เมตร
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ OR006
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ OR006
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ OR007
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ OR008
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ

  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ OR009
  รถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงสร้างสถานี สถานียกระดับ

ทางขึ้น–ลงของสถานียกระดับ โดยทั่วไปมีจำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ทุกมุมของสถานี และทางขึ้น–ลง ที่อยู่ตรงข้ามกัน ยังใช้เป็นทางข้ามถนนของประชาชนได้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าได้ที่

175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 2716 4000
โทรสาร:2716 4019
Call Center: 2716 4044
อีเมลล์: PR@mrta.co.th
เว็บไซต์: https://www.mrta.co.th

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ